Napoleon Bonaparte at Egypt campaign 1798, engraving from middle ‘ 800 – Vintage Nostalgia

| 0

Napoleon Bonaparte at Egypt campaign 1798, engraving from middle ‘ 800 – Vintage Nostalgia