Napoleon Bonaparte at Egypt campaign 1798, engraving from middle ‘ 800 – Vintage Nostalgia

| 0

Napoleon Bonaparte at Egypt campaign 1798,  engraving from middle ‘ 800 - Vintage Nostalgia

Napoleon Bonaparte at Egypt campaign 1798, engraving from middle ‘ 800 – Vintage Nostalgia