Sambucus nigra or European black edelberry, botanical vintage engraving – Vintage Nostalgia

| 0

Sambucus nigra or European black edelberry,  botanical vintage engraving - Vintage Nostalgia

Sambucus nigra or European black edelberry, botanical vintage engraving – Vintage Nostalgia