Tewfik Pasha, engraving portrait middle ‘ 800 – Vintage Nostalgia

| 0

Tewfik Pasha, engraving portrait middle ‘ 800 – Vintage Nostalgia