Veliki Novgorod, also known as Novgorod the Great, city view in XVII century – Vintage Nostalgia

| 0

Veliki Novgorod, also known as Novgorod the Great, city view in XVII century – Vintage Nostalgia