Women fashion illustrated 1813: Empire style with hat and parasol – Vintage Nostalgia

| 0

Women fashion illustrated 1813: Empire style with hat and parasol – Vintage Nostalgia