XIX century, gulden from 1848 of Frederick William IV of Prussia – Vintage Nostalgia

| 0

XIX century, gulden from 1848 of Frederick William IV of Prussia – Vintage Nostalgia